Geschiedenis

Elf bakkers namen in 1930 het besluit om gezamenlijk hun inkoop te regelen. De eerste aanzet tot de oprichting was gegeven door het trio Steens: vader Steens en de beide zoons Frans en Rein.

Het jaar 1930 was voor de bakker een bijzonder slecht jaar. Vooral middelgrote bedrijven verdwenen in die tijd, bedrijven waar de kleine middenstander toch nog altijd hoog tegenop zag. Er moest dus iets gebeuren om de kleine bakker van een zekere ondergang te redden.

Vele kandidaten waren aangeschreven om te komen tot een oprichtingsvergadering, maar de belangstelling was niet erg groot, althans niet groot genoeg om te komen tot een directe oprichting van een inkoopvereniging.
Toch waren er uiteindelijk elf bakkers bereid om met de vereniging te starten. Zij zijn de pioniers geweest en hebben ervoor gezorgd dat CIVOBA de eerste moeilijke jaren doorkwam.
Dat zij niet teleurgesteld zijn geweest in hun uiteindelijke doel, blijkt wel uit het feit, dat nu, meer dan tachtig jaar later nog steeds kleinzoons en andere leden van CIVOBA lid zijn.

© Copyright - Civoba 2017